Anunt informare

Anunt

 

In anul 2022 PRIMARIA orasului Petrila a colectat de pe raza UAT -ului o cantitate totala de deseuri reziduale de 4787, 26 tone si o cantitate de deseuri reciclabile de 347, 66 tone reprezentand un procent de 7.26%