Anunt

 

                                                    ANUNT PUBLIC

 

         ORAȘUL PETRILA, titular al planului  „Amenajamentul  fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Orasului Petrila, județul Hunedoara” din UAT Petrila, jud.Hunedoara, aduce la cunoștință publică că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr.1076/2004 și HG 236/2023, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

         Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25.