MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORASUL PETRILA