Anunt 2

 

                                                   

ANUNT PUBLIC

 

 

         ȘCOLILE ORAȘULUI PETRILA, titular al planului  „Amenajamentul  fondului forestier proprietate privata apartinand  Școlilor Oraș Petrila, județul Hunedoara” din UAT Petrila, jud.Hunedoara, aduce la cunoștință publică că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr.1076/2004 și HG 236/2023, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

         Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25.