RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI - ETAPA I