Hotarari ale CL pe 2018

REGISTRU  DE HOTARARI PE ANUL 2018

NR. HOT.

     DATA

                      TITLUL HOTARARII

OBSERVATII

1

08.01.2018

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de dezvoltare in suma de 3.780.115.55 lei aferente anului 2017, din excedentul bugetului local (sursa A) precum si aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de dezvoltare in suma de 370.685 lei aferente anului 2017 din bugetul finantat integral din venituri proprii (srsa E)

 

2

08.01.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului – cladire „Gradinita nr.1 Petrila” situat in localitatea Petrila, strada Privighetorilor, nr.7, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acesteia

 

3

08.01.2018

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor libere, construite prin ANL in orasul Petrila

 

4

10.01.2018

Hotărâre privind modificarea art.1 la HCL nr.159/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999.

 

5

10.01.2018

Hotărâre privind modificarea art.1 la HCL nr.164/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

6

16.01.2018

Hotărâre privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Serviciului Politiei Locale al orasului Petrila

 

7

16.01.2018

Hotărâre privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, precum si a Serviciului Public de Asistenta Sociala Petrila, aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.16/2018

8

16.01.2018

Hotărâre privind aprobarea proiectului “Regenerarea Spatiului Public Urban al orasului Petrila – Parc Petrila” si a cheltuielilor legate de acesta, Axa Prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2, Apel de proiecte nr.POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

MODIFICATA PRIN HCL NR.31/2018

9

31.01.2018

Hotărâre privind  completarea articolului nr. 1 la HCL nr. 183/2015 privind introducerea blocurilor de locuinte din orasul Petrila in Programul Operational Regional 2014-2020 in vederea obtinerii de finantari pentru reabilitarea termica si achizitionarea serviciilor de proiectare si a studiilor tehnice necesare pentru aceste blocuri

 

10

31.01.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru anul 2018 in orasul Petrila

 

11

31.01.2018

Hotărâre privind  aprobarea Planului anual al masurilor pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale , pentru anul 2018 .

 

12

31.01.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ale Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Petrila pentru anul 2018.

 

13

31.01.2018

Hotărâre privind  aprobarea Programului de contractare a serviciilor sociale pe anul 2018. 

 

14

31.01.2018

Hotărâre privind  aprobarea  Contractului pentru acordarea de servicii sociale incheiat intre Consiliul Local al Orasului Petrila – Serviciul Public Local de Asistenta Sociala si Asociatia de voluntariat ,, Casa Pollicino “ Petrosani .

 

15

31.01.2018

Hotărâre privind acordarea de tichete la transportul in comun , in anul 2018 , pentru persoanele cu handicap care au domiciliul pe raza orasului Petrila 

 

16

31.01.2018

Hotărâre privind completarea prevederilor art..2 al HCL nr.7/2018 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica , precum si a serviciului public de asistenta sociala Petrila, aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Petrila

 

17

31.01.2018

Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 182/2016 privind aprobarea inventarului suprafetelor de teren disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala .

 

18

31.01.2018

Hotărâre privind  propunerea de acordare a calificativului pentru performantele profesionale individuale  ale doamnei  Dăian Adriana Elena, secretar al orasului Petrila pentru perioada 01.09.2017 – 31.12.2017

 

19

31.01.2018

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta

 

20

31.01.2018

HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA DOCUMENTATIEI  TEHNICO- ECONOMICE (FAZA DALI SI PT), SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL„EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – ETAPA V” PENTRU BLOCUL 7 DIN STRADA 8 MARTIE, ORASUL PETRILA

MODIFICATA PRIN HCL NR.220/2018 si 243

21

31.01.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI  TEHNICO- ECONOMICE (FAZA DALI SI PT), SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL„EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – ETAPA VII ” PENTRU BLOCUL 52  DIN STRADA 8 MARTIE, ORASUL PETRILA

MODIFICATA PRIN HCL NR.265/2018

22

31.01.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat a terenului in suprafata de 6 mp situat in Petrila , str. T. Vladimirescu , bl. 36 B parter  .

 

23

31.01.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui Acord de asociere intre Consiliul Local la Orasului Petrila si Clubul Sportiv Inter Petrila

 

24

07.02.2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul “REGENERAREA SPATIULUI URBAN AL ORASULUI PETRILA – PARC PETRILA”

 

25

07.02.2018

Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

26

16.02.2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin covor asfaltic a strazii Biraoni” in orasul Petrila, judetul Hunedoara

 

27

16.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

MODIFICATA PRIN HCL NR.307/2018

28

16.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

 

29

16.02.2018

Hotărâre privind infiintarea Serviciului de iluminat public in orasul Petrila

 

30

16.02.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri din orasul Petrila

 

31

16.02.2018

Hotărâre privind modificarea HCL nr.8/2018 privind aprobarea Proiectului  „Regenerarea spatiului public urban al orasului Petrila – Parc Petrila”  si a cheltuielilor legate de acesta, Axa Prioritară 5, Prioritatea de Investitii 5.2, Apel de Proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

 

32

16.02.2018

Hotărâre privind modificarera anexei D la HCL nr.229/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (FAZA DALI si PT), si indicatorilor Tehnico-Economici, inclusiv a anexei privind descrierea sumara  a investitiei propuse a fi realizata prin Proiectului ‘’EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – ETAPA IV’’ pentru blocurlile nr.22A, 28 si 30 din strada Minei, orasul Petrila,judetul Hunedoara

 

33

23.02.2018

Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (FAZA DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusive a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul “Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila- etapa VIII”, pentr blocul 11 si 43 din strada 8 Martie, orasul Petrila.

MODIFICATA PRIN HCL NR.99/2018

34

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a orasului Petrila, pentru anul scolar 2018-2019

MODIFICATA PRIN HCL NR.71/2018

35

28.02.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila, a terenului in suprafta de 79210 mp, situat in Petrila, zona Dealul Maleii

 

36

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, pentru semestrul al II lea, al anului scolar 2017-2018, din orasul Petrila

 

37

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea listelor de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte din orasul Petrila, pe anul 2018

 

38

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC EDIL SAL PREST SA PETRILA

 

39

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 30 mp, evidentiat in CF nr. 63713 Petrila, situat in strada Parangului, zona CT8, oras Petrila, in vederea construirii unui garaj

 

40

28.02.2018

Hotărâre privind propunerea de trecere din proprietatea statului roman in proprietatea privata a persoanelor nominalizate in anexa, prin Ordin al prefectului, a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit din orasul Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.69/2018

41

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui Contract de asociere intre Consiliul Local al Orasului Petrila si Clubul Sportiv Inter Petrila

 

42

28.02.2018

Hotărâre privind modificarea art.3. la HCL nr.95/2017 privind aprobarea concesionarii directe catre domnul Stepanek Rudolf, a unei suprafete de 112 mp teren, evidentiat in CF nr.63481 Petrila, situate in orasul Petrila, strada Rosia, nr.5, pentru extindere locuinta si incheierea unui act aditionat la contractul de concesiune nr.29/20032/07.07.2017

 

43

28.02.2018

Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

44

28.02.2018

Hotărâre privind organizarea si desfasurarea activitatilor dedicate zilei de 8 Martie - Ziua international a femeii

 

45

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe catre Ropan Cristian-Axente si Ropan Nineta, a unei suprafete de 6 mp teren, evidentiat in CF 63885 Petrila, situate in orasul Petrila, str. Tudor Vladimirescu, pentru extindere spatiu comercial

 

46

28.02.2018

Hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor in vederea achizitionarii de catre UAT Petrila a unui imobil-teren

 

47

28.02.2018

Hotărâre privind mandatarea domnului Jurca Vasile, Primarul orasului Petrila, pentru semnarea socumentelor privind operatiunile de dezlipire/alipire a imobilelor proprietatea orasului Petrila

 

48

12.03.2018

Hotărâre privind cofinantarea Echipei de robotica WAFY a Colegiului Tehnic Constantin Brancusi Petrila in vederea participarii la Competitia Nationala de Robotica BRD First Tech Challenge Romania, sezonul 2, care se va desfasura in perioada 23-25 martie 2018.   

 

49

12.03.2018

Hotărâre privind completarea punctului 4 din anexa la HCL nr.261/2017 privind aprobarea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele, autospecialele, autoutilitarele si tehnica aflata in dotarea Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al orasului Petrila.

 

50

12.03.2018

Hotărâre privind acordarea tichetelor la transportul public local in comun pentru anumite categorii de persoane.         

 

51

12.03.2018

Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de inregistrare, filmare si difuzare a sedintelor ordinare ale Consiliului Local

 

52

26.03.2018

Hotărâre privind acordarea unor premii aniversare familiilor care au implinit 50 ani, respectiv 60 ani  de casatorie precum si persoanelor care au implinit varsta de 100 ani

 

53

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 246.640 lei, pe anul 2018 , catre Asociaţia “SALVITAL HUNEDOARA” şi  alocarea sumei de 125.000  lei din această contribuţie

 

54

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea contributiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 24.664 lei , pe anul 2018, catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului”  (ADI), si alocarea sumei de 10.000 lei din aceasta contributie

 

55

26.03.2018

Hotărâre privind alocarea sumei de 24.664  lei catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul integrat de  gestionare a deseurilor (ADI),  reprezentand contributia Orasului Petrila,pe anul 2018,  ca membru asociat

 

56

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea contributiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 61.660  lei pe anul 2018,  catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Serviciul Judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan” , si alocarea sumei de 30.830 lei din aceasta contributie

 

57

26.03.2018

Hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale

 

58

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Orașului Petrila- Serviciul Public Local de Asistență Socială și Organizatia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire medicală si asistenă socială la domiciliu Petrosani

 

59

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al al Directiei de Asistenta Sociala Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.173/2018

60

26.03.2018

Hotărâre privind infiintarea Asociatiei Planeta  Petrila

 

61

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din orasul Petrila

 

62

26.03.2018

Hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II, al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

63

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorii în cartea funciară,  în favoarea UAT orasul Petrila si administrarea Consiliul Local al orasului Petrila, a unor imobile , din orasul Petrila, judeţul Hunedoara

 

64

26.03.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al orasului Petrila, în domeniul public al orasului Petrila, a terenului in suprafata de 927 mp. inscris in CF nr.62703 Petrila

 

65

26.03.2018

Hotărâre privind propunerea de trecere a suprafetei de teren de 41 mp. din proprietatea Statului Roman in proprietate privata, a doamnei  Gaja Maria prin ordin al prefectului

 

66

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 38/29/16.05.2008 pentru suplimentarea  suprafetei concesionate de la 24 mp la 35 mp

 

67

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe catre Rutoi Iosif si Rutoi Luminita , a unei suprafete de 21 mp teren, evidentiat in CF 63642 Petrila, situat in orasul Petrila, str. 8 Martie, zona Piata Agroalimentara, pentru extinderea suprafetei spatiului comercial

 

68

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului  in suprafata de 1178 mp, evidentiat in CF nr 63441 - Petrila, situat in str.Minei, zona 1 Est, , in vederea amenajari unui spatiu de productie

 

69

26.03.2018

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.40/2018 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietate privata, a persoanelor nominalizate in anexa, prin ordin al prefectului, a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit, din orasul Petrila

 

70

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materiale cuprinsa in HCL nr.  258/2017 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei PETZL IOANA-ANDREEA

 

71

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materiale cuprinsa in anexa  H.C.L. nr. 34/2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a orasului Petrila , pentru anul 2018-2019

 

72

26.03.2018

Hotărâre privind  completarea  punctului 4 din anexa la HCL nr. 261/2017 privind aprobarea  normativelor proprii privind   consumul lunar de carburanti  pentru  autoturismele , autospecialele , autoutilitarele  si  tehnica aflata in dotarea Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Orasului Petrila

 

73

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare

 

74

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea componentei comisie de evaluare a proiectelor pentru finantari nerambursabile de la bugetul local al Orasului Petrila si componenta Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de catre solicitantii care au facut propuneri de proiecte pentru obtinerea de finantari nerambursabile de la bugetul local

 

75

26.03.2018

Hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  pentru transport public zonal în Valea Jiului

 

76

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale si din fondul locative de stat, din orasul Petrila

 

77

26.03.2018

Hotărâre privind modificarea art.50 din anexa la HCL nr.68/2015 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Primăriei  Oraşului Petrila

 

78

26.03.2018

Hotărâre privind aprobarea devizelor actualizate  pentru obiectivele de investitii “Asfaltare strada Lunca”, “Asfaltare strada Parangului”, “Asfaltare strada Carbunelui”, “Modernizare strada Prundului, strada Florilor si ASleea de la bl.1 str. Republicii.

 

79

26.03.2018

Hotărâre privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Petrila

 

80

25.04.2018

Hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Orasului Petrila,domnului  Dumitru Vaduva

 

81

25.04.2018

Hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Orasului Petrila, domnului Dobocan Alexandru

 

82

25.04.2018

Hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Orasului Petrila, domnului Vraciu Loghin

 

83

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

 

84

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea contului anul de executie pe anul 2017

 

85

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I al anului 2018

 

86

25.04.2018

Hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

87

25.04.2018

Hotărâre privind darea in administrare care Colegiul Tehnic Constantin Brancusi a unor bunuri apartinand domeniului public al orasului Petrila

 

88

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol

 

89

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului

 

90

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui Acord de asociere intre Consiliul Local al Orasului Petrila si  Asociatia  ,,Colonia Vesela” Petrosani

 

91

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Consiliul Local al Orasului Petrila si  Asociatia  ,,Rapsodia Muntilor”

 

92

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Consiliul Local al Orasului Petrila si  Asociatia  ,,Junii Petrileni”

 

93

25.04.2018

Hotărâre privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr. 159/32802/31.10.2017

 

94

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale in orasul Petrila

 

95

25.04.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri situate in strada Muncii, oras Petrila

 

96

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului situat in orasul Petrila, str.Republicii nr.198, in suprafata de 115 mp , identificat in CF 63868 Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.257/2018

97

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea realizarii unui monument dedicat aniversarii Centenarului nasterii scriitorului Ion. D.

 

98

25.04.2018

p Hotărâre rivind schimbarea denumirii Parcului Tineretului, situat in orasul Petrila, judetul Hunedoara, in Parcul Regele Mihai I

 

99

25.04.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1C si 1C si 2 C  la HCL nr. 33/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice       ( faza DALI ) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ,,Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila – Etapa VIII „” pentru blocul 11 si 43 din str. 8 Martie, orasul Petrila

 

100

25.04.2018

Hotărâre privind modificarea  art.2 din H.C.L. nr. 7/2013 privind numirea reprezentantului in Asociatia ,, Salvital Hunedoara “

 

101

25.04.2018

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta

 

102

25.04.2018

Hotărâre privind scoaterea din functiune , casarea si demolarea unor imobiile cladiri apartinand domeniului privat al orasului Petrila

 

103

25.04.2018

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la HCL nr. 223/2016 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse de inundatii in anul 2016 in orasul Petrila

 

104

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea atragerii de fonduri externe nerambusabile pentru executia unor obiective de investitii pe raza orasului Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.136/2018

105

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea asocierii de principiu a UAT Orasul Petrila cu UAT Municipiul Petrosani, in vederea realizarii in comun a proiectului “Construire pod rutier.

 

106

25.04.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unor acte aditionale  la Contractul  de asociere nr. 26030/2017 si la Contractul de arendare nr. 26039/27/2017  incheiate  intre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Petrila si SC EDIL SAL PREST S.A

 

107

25.04.2018

Hotărâre privind modificarea  HCL nr. 218/2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orașului Petrila,  însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/20.10.1999

 

108

10.05.2018

Hotărâre privind modificarea  HCL nr. 184/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru Obiectul 1- Colector Daranesti Petrosani-Parc Industrial Petrila, Tronson C1-C3 UAT PETRILA.

 

109

10.05.2018

Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru organizarea manifestarilor comemorative cu ocazia Zilei Eroilor din data de 17 mai 2018 si pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie - Ziua Internationala a Copilului.

 

110

10.05.2018

Hotărâre privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara  in favoarea UAT orasul Petrila si administrarea Consiliului local  al orasului Petrila a unor imobile din orasul Petrila, judetul Hunedoara

 

111

16.05.2018

Hotărâre pentru  aprobarea documentului  Politica de Parcare  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”  

 

112

16.05.2018

Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” , şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”

MODIFICATA PRIN HCL NR.141/2018 si 193

113

16.05.2018

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - Componenta 2 ”

MODIFICATA PRIN HCL NR.142/2018 si 194

114

16.05.2018

Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Oraș Petrila si  U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Vulcan, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

115

16.05.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

 

116

16.05.2018

Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999.

 

117

23.05.2018

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”LUCRARI DE INTERVENTIE LA SPITALUL DE URGENTA PETROSANI – STRUCTURA CENTRU DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL PETRILA DIN ORASUL PETRILA, JUD.HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACEASTA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL, 2014-2020, AXA PRIORITARA 3, PROPRIETATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA B, NR.APELULUI DE PROIECT POR / 2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI

 

118

23.05.2018

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1,2, SI 3 LA HCL NR.182/2017 PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA FAZA DALI, INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV ANEXA PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSA A FI REALIZATA PRIN PROIECT, PENTRU “LUCRARI DE INTERVENTIE LA SPITALUI DE URGENTA PETROSANI – STRUCTURA CENTRU DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL PETRILA DIN ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

 

119

23.05.2018

Hotărâre privind constituirea si componenta Colegiului Director al Directiei de Asistenta sociala Petrila

 

120

30.05.2018

Hotărâre privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie privind circulatia rutierea a vehiculelor pe strada Tudor Vladimirescu din orasul Petrila

 

121

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea realizarii monumentului “Eroii care au cazut la datorie in Primul Razboi Mondial”

MODIFICATA PRIN HCL NR.214/2018

122

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea Organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala Petrila

 

123

30.05.2018

Hotărâre privind retragerea beneficiului dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit prin HCL nr.259/2017 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala d-nei Pintea Florina-Adina

 

124

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii directe catre d-na Sgarbura Ioana Loredana si d-nul Sgarbura Romulus-Marin, a terenului afferent locuintei, situate in str.Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.2/2, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

 

125

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii directe catre d-nul Tolus Petru si d-na Tolus Maria a terenului afferent locuintei, situate in str. Infratirii nr.1/2, localitateta Petrila, jud. Hunedoara

 

126

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului cladire cu o suprafata construita de 152mp si a terenului in suprafata de 621mp, evidentiat in CF 63589 Petrila, str.Jiet

 

127

30.05.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri din orasul Petrila

 

128

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea inventarului suprafetelor de teren disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

 

129

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Petrila

 

130

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea acordului de reziliere a contractului de asociere in participatiune nr.25/8556/22.03.2017

 

131

30.05.2018

Hotărâre privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.33/26754/2016

 

132

30.05.2018

Hotărâre privind organizarea si desfasurarea manifestarilor dedicate „ Zilelor Orasului Petrila” in anul 2018

 

133

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr. 159/32802/31.10.2017

 

134

30.05.2018

Hotărâre privind aprobarea incheierii unor acte aditionale  la Contractul  de asociere nr. 26030/2017 si la Contractul de arendare nr. 26039/27/2017  incheiate  intre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Petrila si SC EDIL SAL PREST S.A.

 

135

04.06.2018

Hotărâre privind organizarea si desfasurarea manifestarilor dedicate „ Zilelor Orasului Petrila” in anul 2018

 

136

14.06.2018

Hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 104/2018 privind  aprobarea realizarii de documentatii tehnice  in vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile pentru executia unor obiective de investitii pe raza orasului Petrila

 

137

14.06.2018

 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru Proiectul de investitii ,, Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila –etapa III “  pentru blocul 14 din str. Republicii .

 

138

14.06.2018

 Hotărâre privind aprobarea Proiectului ,, Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila , jud. Hunedoara , in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 , Axa Prioritara 3 , Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B , nr. Apelului de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni.

 

139

14.06.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1,2, si 3 la HCL nr. 180/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI , indicatorii tehnico-economici , inclusive anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect , pentru ,, Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila , jud. Hunedoara , in scopul cresterii eficientei energeti

 

140

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara,UAT Municipiul Petroșani,UAT Municipiul Lupeni,UAT Oraș Petrila,UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani ,în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiție 4e,Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

141

27.06.2018

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”,şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”

 

142

27.06.2018

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”,şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ”

 

143

27.06.2018

Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.249/2017 privind stabilirea taxelor de concesiune şi închiriere pentru anul 2018

 

144

27.06.2018

Hotarare privind insusirea si valorificarea rezultatului inventarierii de la 31.12.2018

 

145

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor create si gestionate in activitatea aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Petrila.

 

146

27.06.2018

Hotarare privind cofinantarea Asociatiei Parintilor de la Scoala Gimnaziala I.D. Sirbu Petrila,in vederea desfasurarii activitatilor cuprinse in cadrul Proiectului „Promovam traditiile momarlanilor”.

 

147

27.06.2018

Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Deva,in vederea organizarii „Festivalului International de Folclor Carpatica Deva,Editia a XIX-a,ce se va desfasura in perioada 01-06 august 2018

 

148

27.06.2018

Hotarare privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Dobre Florin Alin

 

149

27.06.2018

Hotarare privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Matran Claudiu Ionel

 

150

27.06.2018

Hotarare privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Constantin Bianca Cristina

 

151

27.06.2018

Hotarare privind propunerea de trecere a suprafetei de teren de 413 mp,din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a domnului Ciort Samir Nicolae ,prin ordin al prefectului.

 

152

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea denuntarii unilaterale a contractului de inchiriere nr.236/12672/2015

 

153

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor din cadrul Asociației de Proprietari nr. 4 Petrila,str. 8 Martie,blocul 58,din orașul Petrila

 

154

27.06.2018

Hotarare privind modificarea art.1 la HCL nr. 113/2013 privind constituirea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica a Orasului Petrila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

155

27.06.2018

Hotarare privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietatea private,a persoanelor nominalizate in anexa,prin ordin al prefectului,a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit,din orasul Petrila

 

156

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

157

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru efectuarea unor lucrari de reparatii a doua locuinte

 

158

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea proiectului “,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa Prioritara 3 ,Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea B ,nr. Apelului de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni.”

 

159

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea proiectului ”Lucrari de interventie la Spitalul de Urgenta Petrosani – Structura Centru de Sanatate Multifunctional Petrila din orasul Petrila,jud.Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice” si a cheltuielilor eligibile legate de aceasta in cadrul Programului Operational Regional,2014-2020,axa prioritara 3,proprietatea de investitii 3.1,operatiunea B,nr.apelului de proiect POR / 2016/3/3.1/b/1/7 Regiuni”.

 

160

27.06.2018

Hotarare privind aprobarea proiectului “,Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brincusi din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,Axa Prioritara 3 ,Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea B ,nr. Apelului de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni

MODIFICATA PRIN HCL NR.227/2018 si 233

161

27.06.2018

Hotarare privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 182/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Spitalul de urgenta Petrosani- Structura Centru de Sanatate Multifunctional Petrila,din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

162

27.06.2018

Hotarare privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 180/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

163

27.06.2018

Hotarare privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 176/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brincusi din orasul Petrila,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

164

09.07.2018

Hotarare privind aprobarea Proiectului "Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Scoala nr. 2 din orasul Petrila,judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice" si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa Prioritară 3,Propritatea de investiții 3.1,Operațiunea B,nr. apelului de Proiecte POR /2016/3/3.1/b/1/7 Regiuni .

 

165

09.07.2018

Hotarare privind modificarea anexelor nr. 1,2 si 3 la HCL nr. 177/2017 privind documentatia tehnico - economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin Proiect,pentru "Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Scoala nr. 2 din orasul Petrila,judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice”

 

166

16.07.2018

Hotarare privind aprobarea proiectului “,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa Prioritara 3 ,Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea B ,Apelul de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni.”

 

167

16.07.2018

Hotarare privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 180/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

168

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

169

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului de cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

 

170

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA si declansarea procedurii de selectie a noilor membrii ai Consiliului de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA

MODIFICATA PRIN HCL NR.196/2018

171

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a selectiei pentru intocmirea lidtei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post a membrilor Consiliului de administratie al inteprinderii publice SC EDIL SAL PREST SA – avand ca autoritate tutelara Orasul Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.267/2018

172

19.07.2018

Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

173

19.07.2018

Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 59/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Petrila

 

174

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea premierii elevei Ilie D. Damaris

 

175

19.07.2018

Hotarare privind stabilirea unor masuri administrative referitoare la circulatia rutiera si pietonala in orasul Petrila

 

176

19.07.2018

Hotarare privind insusirea Protocolului de predare-primire a investitiei “Extindere retele de apa si apa uzata Petrila-Petrosani Obiectivul 1-Colector Daranesti Petrosani-Parc Industrial Petrila,Tronson C1-C3,U.A.T.Petrila”

 

177

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea devizului actualizat pentru Obiectivul 3- Retea de alimentare cu apa Parc Industrial Petrila afferent obiectivului de investitii “Extindere retele apa/apa uzata Petrila - Petrosani

 

178

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea contractului de comodat incheiat intre UAT ORASUL PETRILA SI Ministerul Economiei

 

179

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea incheierii unui act additional la contractual de comodat nr.3/20909/30.07.2013 incheiat cu Asociatia Pescarilor Sportivi “Lostrita Petrosani”

 

180

19.07.2018

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri din orasul Petrila

 

181

19.07.2018

Hotarare privind propunerea de trecere a suprafetei de teren de 33 mp,din proprietatea Statului Roman in proprietatea private a doamnei Lukacs Viorica,prin ordin al prefectului

 

182

19.07.2018

Hotarare privind aprobarea unui schimb imobiliar si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatiilor

 

183

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii directe catre d-na Gaja Maria,a terenului afferent locuintei,situate in str. Colonie Cimpa,nr.32,localitatea Petrila,jud. Hunedoara

 

184

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii directe catre d-na Borbely Manuela si d-nul Borbely Vasile,a terenului aferent locuintei,situate in str. Closca,nr.4/2,localitatea Petrila,jud. Hunedoara

 

185

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii directe catre d-na Rusu Bianca si d-nul Rusu Cosmin,a terenului afferent locuintei,situate in str. Crisan,nr.6/1,localitatea Petrila,jud. Hunedoara

 

186

19.07.2018

hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 

187

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea proiectului “,Lucrari de interventie la Colegiu Tehnic Constantin Brancusi – Structura Scoala Gimnaziala nr. 5 din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa Prioritara 3 ,Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea B ,Apelul de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni.”

 

188

19.07.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 179/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi – Structura Scoala Gimnaziala nr. 5 din orasul Petrila,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

189

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea proiectului “,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D. Sirbu din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa Prioritara 3 ,Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea B ,Apelul de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni.”

 

190

19.07.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 181/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico - economica faza DALI ,si a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,pentru "Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D.Sarbu din Orasul Petrila,Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"

 

191

19.07.2018

Hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele „Reabilitare Termica bloc 6,strada Muncii ” si „Reabilitare termica bloc 58,strada 8 Martie”.

 

192

26.07.2018

Hotărâre pentru completarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

 

193

 26.07.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”,şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ,modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2018”

 

194

26.07.2018

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”,şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ,modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2018”

 

195

26.07.2018

Hotărâre prin care se ia act de demisia doamnei Barac Maria din functia de cenzor al SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

196

26.07.2018

Hotarare privind modificarea HCL nr.170/2018 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA si declansarea procedurii de selectie a noilor membrii ai Consiliului de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA

 

197

26.07.2018

Hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de asociere intre Consiliul Local al orasului Petrila si Asociatia Colonia Vesela Petrosani

 

198

31.07.2018

Hotărâre privind aprobarea Proiectului "Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Scoala nr. 2 din orasul Petrila,judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice" si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa Prioritară 3,Propritatea de investiții 3.1,Operațiunea B,nr. apelului de Proiecte POR /2016/3/3.1/b/1/7 Regiuni .

 

199

31.07.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1,2 si 3 la HCL nr. 177/2017 privind documentatia tehnico - economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin Proiect,pentru "Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Scoala nr. 2 din orasul Petrila,judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice” .

 

200

31.07.2018

Hotărâre privind aprobarea proiectului “,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila ,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice “ si a cheltuielilor eligibile legate de acesta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa Prioritara 3 ,Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea B ,Apelul de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni.”

 

201

31.07.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 180/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala ID Sarbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala nr. 6 din orasul Petrila,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

202

31.07.2018

Hotărâre privind actualizarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio Economica a Orasului Petrila,Judetul Hunedoara.

 

203

31.07.2018

HOTARARE PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI CANTAR AUTO POD-BASCULA -60 TONE ,TIP 3590E,MODEL RNX 3590 PAM

 

204

07.08.2018

Hotărâre privind aprobarea “Studiului de referinta la nivelul teritoriului S.D.L. a orasului Petrila” si “Strategiei de dezvoltare locala” elaborate in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru infiintare G.A.L. Petrila si elaborare S.D.L.”

 

205

07.08.2018

Hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice,a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv a anexelor privind descrierea sumara a investitiilor propuse a fi realizate prin proiect,precum si dotari pentru obiectivele din proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila,etapa II”.

MODIFICATA PRIN HCL NR.313/2018

206

07.08.2018

Hotărâre privind aprobarea virarilor intre indicatorii de venituri pe anul 2018

 

207

22.08.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificarii buetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018.

 

208

22.08.2018

Hotărâre privind organizarea si desfasurarea „ Festivalului Berii” in orasul Petrila,in perioada 31.08.2018-02.09.2018

 

209

22.08.2018

Hotărâre privind organizarea unei expozitii de ovine in orasul Petrila,in data de 02.09.2018.

 

210

22.08.2018

Hotărâre privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in cursul anului 2018,din fondul forestier si pasuni proprietate publica a orasului Petrila si preturile de referinta pe specii,grade de accesibilitate si sortimente dimensionale,ce vor fi folosite la calcului actelor de punere in valoare la materialul lemnos pe picio

 

211

22.08.2018

Hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a cantitatii de 198 mc,masa lemnoasa produse accidentale,proprietatea orasului Petrila,din Pasunea Sterminosu si Poiana Muierii.

 

212

28.08.2018

Hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II al anului 2018

 

213

28.08.2018

Hotărâre privind aprobarea realizarii monumentului ,TROIȚA UNIRII

 

214

28.08.2018

Hotărâre privind modificarea si completarea art.4 al HCL nr. 121/2018 privind aprobarea realizarii monumentului ,Eroii care au cazut la datorie in Primul Razboi Mondial “

 

215

28.08.2018

Hotărâre privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietatea private,a persoanei nominalizata in anexa,prin ordinal prefectului,a unei suprafete de teren aferente casei de locuit,din orasul Petrila

 

216

28.08.2018

Hotărâre privind incheierea unui act aditional la contractual de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr.159/32802/31.10.2017

 

217

28.08.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila a imobilului teren in suprafata de 28mp,situate in strada 8 martie,din orasul Petrila

 

218

28.08.2018

Hotărâre privind aprobarea modificarii programului de investitii,dotari si sursele de finantare cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC EDIL SAL PREST Sa Petrila

 

219

28.08.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1,2 SI 3 LA HCL NR. 179/2017 PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICO - ECONOMICA FAZA DALI ,INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV ANEXA PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT,PENTRU "LUCRARI DE INTERVENTIE LA COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI - STRUCTURA SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 DIN ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE"

 

220

28.08.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1A,1B,1C SI D LA HCL NR. 20/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE (FAZA DALI SI PT),SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL„EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – ETAPA V” PENTRU BLOCUL 7 DIN STRADA 8 MARTIE,ORASUL PETRILA.

 

221

28.08.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE ,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXELOR PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT,PRECUM SI DOTARI PENTRU OBIECTIVELE DIN PROIECTUL „IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA,ETAPA I

 

222

28.08.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE ,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXELOR PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT,PRECUM SI DOTARI PENTRU OBIECTIVELE DIN PROIECTUL „IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA,ETAPA III

 

223

28.08.2018

Hotărâre privind aprobarea participarii UAT Orasul Petrila la evenimentul EXPO REAL 2018,in standul Romaniei,desfasurat in perioada 08-10 octombrie,la Munchen,Germania.

 

224

06.09.2018

Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare pe anul 2018.

 

225

06.09.2018

Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului de cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2018

MODIFICATA PRIN HCL NR.232/2018

226

06.09.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1,2 si 3 la HCLnr.176/2017 privind documentatia tehnico-economica faza DALI ,indicatorii tehnico-economici ,inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect ,pentru ,Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brincusi din orasul Petrila,jud. Hunedoara ,in scopul cresterii eficientei energetice”.

 

227

06.09.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.2 LA HCL NR. 160/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ,LUCRARI DE INTERVENTIE LA COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI DIN ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AXA PRIORITARĂ 3,PROPRITATEA DE INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA B,NR. APELULUI DE PROIECTE POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI

 

228

06.09.2018

Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice,a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizate prin proiect,pentru obiectivul din proiectul „Modernizarea si extinderea Sistemului de iluminat public in orasul Petrila”.

 

229

06.09.2018

Hotărâre privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Petrila

 

230

06.09.2018

hotarare privind aprobarea realizarii proiectelor pentru aniversarea Centenarului Romaniei (1918-2018) si a Primului Razboi Mondial.

 

231

11.09.2018

Hotărâre privind modificarea anexelor 1,2,si 3 la HCL nr. 181/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico - economica faza DALI ,si a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,pentru "Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D.Sarbu din Orasul Petrila,Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"

 

232

18.09.2018

HOTARARE RIVIND MODIFICAREA ANEXELOR nr. 1a),1b),1c),2a),2b),2c),3a),3b),3c),4 LA HCL 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXELOR PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIILOR PROPUSE A FI REALIZATE PRIN PROIECT,PRECUM SI DOTARI PENTRU OBIECTIVELE DIN PROIECTUL "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA ETAPA II

 

233

18.09.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.3 LA HCL NR.160/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ,LUCRARI DE INTERVENTIE LA COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI DIN ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AXA PRIORITARĂ 3,PROPRITATEA DE INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA B,NR. APELULUI DE PROIECTE POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI

 

234

18.09.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1,2 SI 3 LA HCL NR. 176/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT,PENTRU ,LUCRARI DE INTERVENTIE LA COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI DIN ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

 

235

26.09.2018

hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Consiliul Local al Orasului Petrila si Clubul Copiilor Petrila.

 

236

26.09.2018

hotarare privind cofinantarea Balului Bobocilor editia 2018-2019 ,organizat de Colegiul Tehnic „Constantin Brancusi” Petrila.

 

237

26.09.2018

hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 28 mp,evidentiat in CF nr. 64242 Petrila,situat in strada 8 MARTIE ,in vederea construirii unui garaj.

 

238

26.09.2018

hotarare privind retragerea beneficiului dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit prin HCL.183/2016 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala dnei Manole Ghiorghita Rodica (Lupsanic)

 

239

26.09.2018

hotarare privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietatea private a persoanelor nominalizate in anexa,prin ordinul prefectului,a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit,din orasul Petrila .

 

240

26.09.2018

hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri din orasul Petrila.

 

241

26.09.2018

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

242

26.09.2018

hotarare privind organizarea si desfasurarea evenimentului „Belsugul Toamnei”,in orasul Petrila,in perioada 12-14 octombrie 2018

 

243

26.09.2018

HOTARARE PRIVIND ,MODIFICAREA ANEXELOR 1A,1B,1C SI D LA HCL NR. 20/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE (FAZA DALI SI PT),SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL„EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – ETAPA V” PENTRU BLOCUL 7 DIN STRADA 8 MARTIE,ORASUL PETRILA

 

244

26.09.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA V" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AXA PRIORITARĂ 3,PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE,NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/iti/1

 

245

26.09.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1a),1b),1c),d) LA HCL 263/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE (FAZA DALI ȘI PT) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL „EFICIENTIZARE TERMICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE ORAȘ PETRILA – ETAPA VI” PENTRU BLOCUL NR. 3 DIN STRADA 8 MARTIE

 

246

26.09.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VI" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AXA PRIORITARĂ 3.,PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE,NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI ,POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

247

26.09.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1A),1B),1C),2A),2B),2C),3A),3B),3C),D) LA HCL NR. 229/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICA (FAZA DALI SI PT) ,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA IV" PENTRU BLOCURILE NR.22A,28 SI 30 DIN STRADA MINEI ,ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA

 

248

26.09.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA IV" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AXA PRIORITARĂ 3.,PROPRITATEA DE INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE,NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

249

12.10.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1,2 SI 3 LA HCL NR. 176/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT,PENTRU ,LUCRARI DE INTERVENTIE LA COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI DIN ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

 

250

12.10.2018

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1,2 SI 3 LA HCL NR. 176/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT PRIN PROIECTUL " EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA I" PENTRU BLOCURILE NR. A STRADA MIHAI EMINESCU ,1 SI 3 DIN STRADA MUNCII ,ORASUL PETRILA ,JUDETUL HUNEDOARA

 

251

12.10.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA I" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AXA PRIORITARĂ 3.,PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE,NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

252

12.10.2018

Hotarare privind modificarea anexelor 1a),1b),1c),2a),2b),2c),3a),3b),3c),d) la HCL nr. 245/2017 privind aprobarea documentatiei TEHNICO-ECONOMICE,(FAZA DALI si PT) si a indicatorilor TEHNICO-ECONOMICI,inclusiv a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin PROIECTUL ,EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – ETAPA II,pentru blocurile 28 si 37 din strada 8 Martie,respectiv blocul 61 din strada Republicii,orasul Petrila.

 

253

12.10.2018

Hotarare privind aprobarea Proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa II" si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3.,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea A cladiri rezidentiale,Nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1.

 

254

12.10.2018

Hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice,a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Orașul Petrila”.

 

255

12.10.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVETSITIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „AMENAJARE ALBIE PARAU MOSICI” IN ORASUL PETRILA,JUDETUL” HUNEDOARA

 

256

12.10.2018

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „ASFALTARE STRADA DACILOR,ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA”

 

257

12.10.2018

Hotarare privind aprobarea indreptarii erorii materiale cuprinsa in anexa nr. 1 la HCL nr. 96/2018 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in orasul Petrila ,str. Republicii ,nr. 198 ,in suprafata de 115 mp ,identificat in CF nr. 63868 Petrila

 

258

12.10.2018

Hotarare privind stabilirea sumelor alocate unitatilor de cult apatinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila

 

259

18.10.2018

Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli pe anul 2018.

 

260

18.10.2018

Hotarare privind aprobarea Proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa I" si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3.,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea A Cladiri rezidentiale,Nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1.

MODIFICATA PRIN HCL NR.273/2018

261

18.10.2018

Hotarare privind aprobarea Proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa II” si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3.,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea A Cladiri rezidentiale,Nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1.

 

262

18.10.2018

Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa IV” si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3.,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea A Cladiri rezidentiale,Nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1.

 

263

18.10.2018

Hotarare privind aprobarea Proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa V" si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3.,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea A Cladiri rezidentiale,Nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1.

 

264

18.10.2018

Hotarare privind aprobarea Proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa VII” si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3.,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea A Cladiri rezidentiale,Nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

265

18.10.2018

Hotarare privind modificarea anexelor nr. 1A),1B),1C),1D) la HCL nr. 21/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico - economica (faza DALI si PT),a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin Proiectul "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa VII" pentru blocul 52 din strada 8 Martie,orasul Petrila.

 

266

18.10.2018

Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC EDIL SAL PREST SA

 

267

18.10.2018

Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.171/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a selectiei pentru intocmirea lidtei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post a membrilor Consiliului de administratie al inteprinderii publice SC EDIL SAL PREST SA – avand ca autoritate tutelara Orasul Petrila

 

268

23.10.2018

Hotarare privind desfasurarea evenimentului “Recviem pentru eroii hunedoreni ai Marii Uniri”,organizat in cadrul Proiectului “ROMANIA IN AN CENTENAR”,IN DATA DE 25 octombrie 2018,in in orasul Petrila.

 

269

23.10.2018

Hotarare privind organizarea si desfasurarea evenimentului cultural “Noaptea bibliotecilor” editia a-II- a 2018

 

270

31.10.2018

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

271

31.10.2018

Hotarare privind repartizarea locuintei din fondul locativ de stat,situata in orasul Petrila,strada Muncii,bl.B9,sc.I,ap.16,doamnei Serban Marioara

 

272

31.10.2018

Hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri,construite prin ANL si destinate inchirierii,intre titularii contractelor de inchirier nr.35496/165/28.11.2017 i nr.1982/165/15.10.2018

 

273

31.10.2018

Hotarare privind modificarea art. 4 la HCL nr.260/2018 privind aprobarea proiectului "Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras petrila etapa I" si a cheltuielilor eligibile legate de acesta în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiții 3.1,Operațiunea a cladiri rezidentiale,nr. apelului de proiecte POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

274

31.10.2018

Hotarare privind aprobarea planului de selectie componenta integrala pentru desemnarea membrilor Consiliului de administratie al SC EDIL SAL PREST SA

 

275

31.10.2018

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri din orasul Petrila

 

276

31.10.2018

Hotarare privind aprobarea vânzării directe catre domnul Dumitras Nicolae,a terenului aferent constructiei,situat in strada 8 Martie in suprafata de 408 mp,evidentiat in CF 64290 Petrila

 

277

31.10.2018

Hotarare privind modificarea art.1 la HCL nr.159/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila,insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

278

31.10.2018

Hotarare privind modificarea art.1 la HCL nr.164/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila,insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

279

31.10.2018

Hotarare privind modificarea art.1 la HCL nr.218/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila,insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

280

31.10.2018

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 

281

31.10.2018

Hotarare privind completarea anexei la HCL nr.254/2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila,insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

282

31.10.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SC EDIL SAL PREST SA PETRILA

 

283

31.10.2018

Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Petrila in Adunarea Generala a actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

284

31.10.2018

Hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat cu Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara,in vederea organizarii evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri „Hai sa dam mana cu mana!”,ce va avea loc in data de 04 noiembrie 2018

 

285

19.11.2018

Hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Orasului Petrila,domnului Ioan Velica

 

286

19.11.2018

Hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Consiliul Local al orasului Petrila si Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere „Valea Jiului”

 

287

19.11.2018

Hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA si desemnarea unui administrator provizoriu al Consiliului de Administratie

 

288

19.11.2018

Hotarare privind aprobarea modalitatii de organizare,functionare si realizare a activitatii de curatare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet,pe raza orasului Petrila si incheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr. 159/32802/31.10.2017

 

289

19.11.2018

Hotarare privind aprobarea Programului operativ al pregatirilor de iarna 2018-2019 pentru orasul Petrila,judetul Hunedoara

 

290

19.11.2018

Hotarare privind aprobarea Programului pentru activitatile si manifestarile culturale ce se vor organiza in data de 01 dcembrie 2018,cu ocazaia Zile Nationale a Romaniei,in orasul Petrila.

 

291

19.11.2018

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Petrila

 

292

28.11.2018

Hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cunatumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat ,pentru semestrul I al anului scolar 2018-2019 ,din orasul Petrila

 

293

28.11.2018

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren cu o suprafata de 187 mp,identificat in CF 64086 Petrila,situat in orasul Petrila strada 22 Decembrie nr. 230,jud Hunedoara

 

294

28.11.2018

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului cladire in suprafata de 468 mp,evidentiat in C.F. Nr.63118-C1 Petrila,si a terenului aferent in suprafata de 852 mp,evidentiat in C.F.Nr.63118 Petrila,situat in Petrila,str.22 Decembrie,in vederea prestarii de servicii

 

295

28.11.2018

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 400 mp,identificat in C.F. Nr.62119 Petrila,situat in orasul Petrila,str. Tineretului ,jud. Hunedoara,in vederea construirii unor anexe gospodaresti.

 

296

28.11.2018

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri din orasul Petrila,judetul Hunedoara

 

297

28.11.2018

hotarare privind solicitarea trecerii din proprietatea publica a UAT Municipiul Petrosani in proprietatea publica a UAT Orasul Petrila a doua parcele de teren

 

298

28.11.2018

Hotarare privind aprobarea documentatiei P.U.Z. pentru CONSTRUIRE PARC ENERGETIC EOLIAN Comuna Orastioara de Sus,Zona „Comarnicel” Municipiul Petrosani Zona „Stevia”,„Poienile Taii” orasul Petrila,zona „Dobraia”

 

299

04.12.2018

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

300

12.12.2018

Hotarare privind aprobarea virarilor intre indicatori de venituri finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

 

301

12.12.2018

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

302

12.12.2018

Hotarare privind aprobarea Programului pentru activitatile si manifestarile culturale ce se vor organiza cu ocazia sarbatorilor de iarna 2018,in orasul Petrila

 

303

14.12.2018

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

304

14.12.2018

Hotarare privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2019

 

305

14.12.2018

Hotarare privind stabilirea sumelor alocate unitatiilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila

 

306

14.12.2018

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018

 

307

18.12.2018

Hotarare privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.27/2018 privind stabilirea bugetului local pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

 

308

18.12.2018

Hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Petrila si localitatile apartinatoare Cimpa,Jiet,Rascoala ,Tirici si a Regulamentului Local de Urbanism

 

309

18.12.2018

Hotarare privind modificarea si completarea anexeilor nr.1 si nr.2 la HCL nr. 139/2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al societatii comerciale pe actiuni SC EDIL SAL PREST SA

 

310

18.12.2018

Hotarare privind aprobarea achizitionarii unor prestari de servicii

 

311

18.12.2018

Hotarare privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului),constând în: ,- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare,- operarea și administrarea stației de transfer Petroșani,- operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani,- transportul la distanta al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”

 

312

18.12.2018

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL SI A VIRARILOR DE CREDITE BUGETARE PE ANUL 2018

 

313

28.12.2018

Hotarare privind modificarea anexelor 1a,1b,2a si 2b la HCL NR. 205/2018 privind aprobarea documentatiilor tehnico - economice,a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv a anexelor privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,precum si dotari pentru obiectivele din proiectul "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA ETAPA II".

 

314

28.12.2018

hotarare privind aprobarea Proiectului "Imbunatatirea Calitatii Vietii Populatiei din Orasul Petrila etapa II" si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 13,propritatea de investiții 9b,obiectiv specific 13.1,nr. Apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7Regiuni .