Anunt in atentia crescatorilor de animale

Nr. înreg.  1344/9293/20.02.2024

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

 

 

            Având în vedere prevederile art. 9 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora,

 “Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor și/sau în SIIE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor,"

 vă invităm să depuneți cereri de închiriere pentru închirierea pășunilor aflate în domeniul privat al orașului Petrila,disponibile, după cum urmează:

  1. Pășunea ”Bilele” – CF 63605 – 11,7 ha și CF 63605 – 1,5 ha, disponibilă de la data de 12.02.2024 preț minim de închiriere 126,4 lei/ha/an,  încarcătura optima de animale – 34 cap. ovine/caprine, 5 cap. vaci și alte bovine > 2 ani, 8 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 12 cap bovine < 6 luni, 5 cap cabaline > 6 luni. pășune neidentificată în BF.;
  2. Pășunea ”Coasta lui Rus”–CF 66130 –16,7984 ha, preț minim de închiriere 121,6 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale – 41 cap. ovine/caprine, 6 cap. vaci și alte bovine > 2 ani, 10 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 16 cap bovine < 6 luni, 6 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.;
  3. Pășunea ”Muncelul Cimpii” – CF 65614 – 3,27 ha, preț minim de închiriere 136 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 9 cap. ovine/caprine, 1 cap. vaci și alte bovine > 2 ani, 2 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 4 cap bovine < 6 luni, 1 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.
  4. Pășunea ”Slavei Mija” –CF 65637 – 8,8050 ha, preț minim de închiriere 124,8 lei/ha/an,  23 cap. ovine/caprine, 4 cap. vaci și alte bovine > 2 ani,  6 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 9 cap bovine < 6 luni, 4 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.
  5. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65625 – 23,9665 ha, pret minim de inchiriere 126 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 64 cap. ovine/caprine, 10 cap. vaci și alte bovine > 2 ani,         16 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 24 cap bovine < 6 luni, 10 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF
  6. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65618 – 1,98 ha, preț minim de închiriere 124,8 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 5 cap ovine/caprine, 1 cap vaci și alte bovine > 2 ani,

     1 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 2 cap bovine < 6 luni, 1 cap cabaline > 6 luni, pășune    

      neidentificată în BF.

  1. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65613 – 12,9530 ha, preț minim de închiriere 139,2 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 38 cap. ovine/caprine, 7 cap. vaci și alte bovine > 2 ani,         9 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 14 cap bovine < 6 luni, 7 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.
  2. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65668 – 2,30 ha, pret minim de inchiriere 124,8 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 6 cap. ovine/caprine, 1 cap. vaci și alte bovine > 2 ani,         2 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 2 cap bovine < 6 luni, 1 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.
  3. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65636 – 7,47 ha, pret minim de inchiriere 124,8 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 18 cap. ovine/caprine, 3 cap. vaci și alte bovine > 2 ani,         5 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 7 cap bovine < 6 luni, 3 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.
  4. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65657 – 23,48 ha, preț minim de închiriere 124,8 lei/ha/an,  încarcătura optimă de animale - 59 cap. ovine/caprine, 9 cap. vaci și alte bovine > 2 ani,         15 cap bovine între 6 luni și 2 ani, 22 cap bovine < 6 luni, 9 cap cabaline > 6 luni, pășune neidentificată în BF.

 

Durata închiriereii este de 7 ani.

Asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul UAT Petrila cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite  înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.

            Cererile de atribuire directă, însoțite de documentele necesare în vederea participarii la procedura de atribuire directă se depun începând din data de 22.02.2024 până la data de 07.03.2024, la registratura Primăriei orașului Petrila.

            Documentatia de atribuire si informatii suplimentare se obțin de la sediul Primăriei orașului Petrila, str.Republicii , nr. 196, Compartimentul agricol si Biroul Patrimoniu Domeniului Public si Cadastru.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

VASILE JURCA