Derularea unei cercetări din cadrul proiectului european H2020 ENTRANCES (ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies).

Derularea unei cercetări din cadrul proiectului european H2020 ENTRANCES (ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies). Obiectivul acestui proiect este cunoașterea provocărilor, dificultăților și oportunitățile întâmpinate în zonele europene de exploatare minieră în scopul de a descrie și înțelege politicile de decarbonizare, procesele de deteritorializare, precum și tranziția către adoptarea politicilor de energie sustenabilă. În cadrul proiectului vor fi analizate 13 regiuni țintă din Europa, printre care se numără și regiunea minieră din Valea Jiului. Consorțiul cuprinde 14 parteneri din zece țări europene. Mai multe informații despre proiect pot fi accesate aici: https://entrancesproject.eu/

Unul din studiile din acest proiect vizează atitudinile și experiențele rezidenților din Valea Jiului. El se derulează prin intermediul unui chestionar, accesibil aici: https://psysurv.limesurvey.net/667161?lang=ro

Vă rugăm să completați acest chestionar și să îl transmiteți către alte persoane disponibile din cadrul instituției dvs și nu numai, rezidenți într-una din localitățile din Valea Jiului (nu neapărat angajați în industria mineritului), cu vârsta de minim 18 ani (indiferent de gen). O modalitatea de diseminare eficientă a invitației de participare este distribuirea mesajului în cadrul grupului intern al angajaților precum și prin intermediul platformei de social media a instituției dvs; suntem încrezători că vom obține mai multe răspunsuri din partea rezidenților din Valea Jiului cu ajutorul dvs. Durata medie de completare a chestionarului este de 10-15 minute, nu se solicită date de identificare, iar răspunsurile sunt complet confidențiale și anonime.