Publicatii casatorie

PUBLICAȚIE

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

CSERESZNYES ȘTEFAN

60

CSERESZNYES ELISABETA

61

21.05.2020

30.05.2020

2

DIACONESCU DUMITRU

33

BALEA MARIA - FLORICA

41

21.05.2020

30.05.2020

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

CIOCÂRLIE ȘTEFAN-VIOREL

35

COZMA ANA-MARIA

31

14.05.2020

23.05.2020

PUBLICAȚIE

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

 

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

STOICA ALEXANDRU-MARIAN

22

 

CRĂCIUN ANDRADA-MARIA

20

07.05.2020

16.05.2020

.

            În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.