Anunt consultare publica Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027

Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027

 

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, împreună cu anexele, inclusiv Schema de măsuri de ajutor de minimis având ca obiectiv dezvoltarea microîntreprinderilor prin acordarea de sprijin pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 (proiect).

 

Sfarsitul primului paragraf

Perioada de consultare publică: 15 zile lucrătoare, începând cu data de 31.10.2023, respectiv până la data de 21.11.2023.

 

Recomandările și comentariile pe marginea ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail consultarepublica.ptj@mfe.gov.ro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

___________________________________________
Institutia Prefectului - judetul Hunedoara  
Compartimentul Strategii și Programe guvernamentale, Dezvoltare economică,
Afaceri europene, Absorbție fonduri europene,
Relații internaționale și Relația cu minoritățile naționale

 

 

Tel.:  +40 254211 851 / 29024; 29026
Fax: +40 254 215 010