Registrul pentru evidenta Proiectelor De Dispozitii ale Primarului