Regulamente privind procedurile administrative

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  PRIMĂRIEI  ORAŞULUI PETRILA