Registrul pentru evidenta Dispozitiilor Primarului

Nr. disp. An Titlu
208 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS ȘI COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL BIROULUI PATRIMONIUL DOMENIULUI PUBLIC ȘI CADASTRU
207 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS ȘI COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ
206 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS ȘI COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC CONTENCIOS
205 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL ACORDAT FAMILIEI DOMNULUI BORODESCU VASILE
204 2021 PRIVIND SUSPENDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL ACORDAT FAMILIEI DOMNULUI BUDESCU CĂLIN-BASARAB
203 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA SERVICIILE CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA
202 2021 PRIVIND PRELUNGIREA DETAȘĂRII DOAMNEI FEHER RENATA ISABELA
201 2021 PRIVIND PRELUNGIREA DETAȘĂRII DOAMNEI BOGEANU POPA MARIA MĂDĂLINA
200 2021 PRIVIND PRELUNGIREA DETAȘĂRII DOAMNEI JAKO ENYKO
199 2021 PRIVIND PRELUNGIREA DETAȘĂRII DOAMNEI STANCIU ANIȘOARA
198 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOAMNEI IAKAB MARINELA
197 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOMNULUI HAȚEGAN GHEORGHE
196 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI MATEI MARIA
195 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI POPESCU PĂUNA
194 2021 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI DIMA DIANA IOANA
193 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCACAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOMNULUI CONSTANTIN GHEORGHE
192 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE FINALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII " EXTINDERE REȚELE DE GAZE NATURALE DIN ORAȘUL PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA,PE URMĂTOARELE STRĂZI: STR. PREDONI,STR. DOBREȘTI,STR. DIGULUI,STR. SARMISEGETUZA,STR. POPI,STR. PARÂNGULUI,STR. TĂII,STR,TAIA,STR. DOINEI,STR. RÂNDUNICII" CONFORM CONTRACTULUI NR. 11813/36/22.04.2020
191 2021 PRIVIND RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT NR. 103/20.05.2013 ȘI A AUTORIZAȚIEI TAXI NR. 70/29.05.2018 ELIBERATE PENTRU BOGHIU VALERIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
190 2021 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCADRĂRII ÎN CONDIȚII SPECIALE DE MUNCĂ A DOMNULUI BOANTĂ DANIEL
189 2021 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCADRĂRII ÎN CONDIȚII SPECIALE DE MUNCĂ A DOMNULUI MACAVEI IOAN
188 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI CIORNOHAC GABRIELA PENTRU NUMITA STOICA GABRIELA
187 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMINAZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI DUM ITRA GHEORGHE
186 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PENTRU DATA DE 29.04.2021,ORA 14,00
185 2021 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PERIOADEI DE MUTARE TEMPORARĂ A DOAMNEI TOLOARGĂ ANAMARIA LAVINIA
184 2021 PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL DOMNULUI BOCAN ALEXANDRU IUONUȚ PENTRU CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ PENTRU INTERESE PERSONALE
183 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE ARHITECT ȘEF
182 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE FURNIZARE PRODUSE (DOTĂRI) ÎN CADRUL PROIECTULUI " REGENERAREA SPAȚIULUI PUBLIC URBAN AL ORAȘULUI PETRILA-PARC PETRILA" - COD SMIS 118178 ȘI NUMIREA PERSOANEI RESPONSABILE CU APLICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
181 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI POPA ANA
180 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 21.04.2021,ORA 14:00
179 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOACIAL PENTRU FAMILIA DOAMNEI CONSTANTIN REGHINA
178 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOAMNEI SUCIU ANA
177 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI GÎTLAN LUCREȚIA-AURICA
176 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI GLIGOR VALERIA
175 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII LA OBIECTIVUL " ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ BAZIN DE ÎNOT,STRADA 8 MARTIE,ORAȘUL PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA",CONFORM CONTRACTULUI NR. 39886/226/27.11.2019
174 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII LA OBIECTIVUL " EXECUȚIE INSTALAȚIE ELECTRICĂ RACORDARE PUNCTE DE ILUMINAT PUBLIC LA BMPT 125A PENTRU PT1,PT2 ȘI PT5,ORAȘ PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA",CONFORM CONTRACTULUI NR. 40342/230/10.12.2019
173 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII LA OBIECTIVUL " REPARAȚII ACOPERIȘ POLICLINICĂ DIN PETRILA",CONFORM CONTRACTULUI NR. 169/25032/01.08.2018
172 2021 PRIVIND CONSTATAREA ACORDĂRII ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI CIORNOHAC GABRIELA PENTRU NUMITA STOICA GABRIELA
171 2021 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI MITROI GEANI MARIAN PENTRU NUMITA STOICA GABRIELA
170 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOAMNEI CISTELECAN MARCELA
169 2021 PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE CONCURS ȘI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ÎN VEDEREA OCUPĂRII A PATRU POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE CASIER,ÎN CADSRUL SERVICIULUI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
168 2021 PRIVIND DESEMNAREA RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL UAT ORAȘ PETRILA
167 2021 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
166 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOMNULUI CIOCHIA TECUCIANU DOREL
165 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA DISPOZIȚIA NR. 505/2018 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI " REGENERAREA SPAȚIULUI PUBLIC URBAN AL ORAȘULUI PETRILA-PARC PETRILA"
164 2021 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII ACTULUI DE CĂSĂTORIE NR. 224 DIN 21 NOIEMBRIE 1964 PRIVIND PE SULICIU VASILE ȘI MUREȘEAN MARIA
163 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA DISPOZIȚIA NR. 513/2019 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI "EFICIENTIZARE TERMICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE ORAȘ PETRILA ETAPA VIII",COD SMIS 120905
162 2021 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE
161 2021 PRIVIND NOMINALIZAREA PERSOANEI PENTRU COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR
160 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR,ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN STR. TUDOR VLADIMIRESCU DIN ORAȘUL PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA,ÎN CADRUL PROIECTULUI " ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL PETRILA ETAPA I,COD SMIS 125636" ȘI NUMIREA PERSOANEI RESPONSDABILE CU APLICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
159 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI BOGDAN LUMINIȚA
158 2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE SERVICII PENTRU MINORII MEZO GEORGIANA ANA-MARIA,BIBOL RĂZVAN VASILE,BIBOL DENISA FLORENTINA,BIBOL DARIA LILIANA,BIBOL BIANCA NATALIA
157 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI " ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL PETRILA ETAPA I",COMPONENTA B- REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA,COD SMIS 125636 ȘI NUMIREA PERSOANEI RESPONSABILE CU APLICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
156 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI " ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL PETRILA ETAPA I",COMPONENTA B - REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA,COD SMIS 125636 ȘI NUMIREA PERSOANEI RESPONSABILE CU APLICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
155 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 09.04.2021,ORA 12,00
154 2021 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE COPII BENEFICIARI ȘI A CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI OANCEA MARIA
153 2021 PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR,RESPONSABILILOR ȘI TERMENELOR PENTRU REALIZAREA MĂSURILOR DISPUSE PRIN PROCESUL-VERBAL DE CONTROL NR. 4282/06.04.2021 AL INSPECTORATULUI JEDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII HUNEDOARA
152 2021 PRIVIND CONSTATAREA SUSPENDĂRII DE DREPT A RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI STRATULAT LILIANA PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
151 2021 PRIVIND MAJORAREA SALARIILOR DE BAZĂ ÎN LUNA MARTIE 2021 PENTRU PERSOANELE NOMINALIZATE ÎN ECHIPELE PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
150 2021 PRIVIND CONSTITUIRTEA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A COTEI PĂRȚI DE 3/10 DIN IMOBILELE CLĂDIRE ȘI TEREN IDENTIFICATE ÎN CF NR. 64839 PETRILA,SITUATE ÎN STR. REPUBLICII,NR. 267,ORAȘ PETRILA,JUD. HUNEDOARA
149 2021 PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 131/24.03.2021 PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU,PRIN DETAȘARE,AL DOMNULUI AVRAM GHEORGHE
148 2021 PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 391 DIN 13 MAI 2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI ORĂȘENEȘTI PETRILA PENTRU RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL DIN ROMÂNIA RUNDA 2020
147 2021 PRIVIND ACORDAREA MESEI ZILNICE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU LUNA APRILIE 2021
146 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI FORGACS ALEXANDRA-ADINA PENTRU MINORUL FORGACS DARIUS-CRISTIAN
145 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI OPRIȚA DUMITRU
144 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOMNULUI TICANEȚ COSTEL-CĂTĂLIN
143 2021 PRIVIND SUSPENDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL ACORDAT FAMILIEI DOMNULUI DASCĂL TRAIAN
142 2021 PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI CIC ANA ANDREEA
141 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOMNULUI CĂRĂVAN OVIDIU ION
140 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI FALUP IOAN
139 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI ANGER MARIA PENTRU NUMITUL GÂNDEA ANTON
138 2021 PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENTUL EDUCAȚIONAL FAMILIEI DOMNULUI CĂRĂVAN OVIDIU ION
137 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI FELEA MARIANA IULIA
136 2021 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI MOLDOVAN ALEXANDRA MARIA
135 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI CRIȘAN EVA
134 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI BUGA MARIANA-CAROLINA
133 2021 PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ DOAMNEI COZAC ANA RAMONA
132 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PENTRU DATA DE 31.03.2021,ORA 14.00
131 2021 PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU,PRIN DETAȘARE,AL DOMNULUI AVRAM GHEORGHE
130 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂȚII SECRETARULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ORAȘUL PETRILA DIN ANUL 2020
129 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE AFERENTE INVESTIȚIEI " REABILITAREA,MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMIN CULTURAL CIMPA,ORAȘ PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA",CONFORM CONTRACTULUI NR. 169/19.07.2016
128 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI BURLACU CRISTINA
127 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI MITROI GIANI MARIAN PENTRU NUMITUL CIORNOHAC IOAN
126 2021 PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL DOMNULUI BOCAN ALEXANDRU IONUȚ PENTRU CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ PENTRU INTERESE PERSONALE
125 2021 PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A DOMNULUI GRUNȚĂ IZVOREL-PETRU
124 2021 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE COPII BENEFICIARI ȘI A CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI FELVINCZI LIDIA
123 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI PREDA ELENA
122 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI POPA IOAN
121 2021 PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ DOMNULUI LUPU IOAN
120 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOMNULUI PRISĂCARU MIHAI GABRIEL
119 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOMNULUI CRISTEA ALIN CRISTIAN
118 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOAMNEI DĂDĂLIG MĂDĂLINA NICOLETA
117 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23.966 MP,IDENTIFICAT ÎN CF NR. 62992,SITUAT ÎN ZONA DEALUL MALEII,ORAȘ PETRILA,JUD. HUNEDOARA
116 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN,IDENTIFICAT ÎN CF NR. 64863 PETRILA,SITUAT ÎN STR. REPUBLICII,FN,ORAȘ PETRILA,JUD HUNEDOARA
115 2021 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI ERHMAN ANTON-RUDOLF
114 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI SZABO SANDOR
113 2021 PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI BOANTĂ DORU DANIEL CU PRELUAREA ATRIBUȚIILOR DIRECTORULUI EXECUTIV AL DIRECȚIEI ECONOMICE ȘI CU DREPT DE SEMNĂTURĂ A DOCUMENTELOR
112 2021 PRIVIND DESEMNAREA UNEI PERSOANE CU ATRIBUȚII DE VERIFICARE ZILNICĂ A CASERIEI ȘI A CONTROLULUI INOPINAT AL CASERIEI
111 2021 PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZĂ AL DOAMNEI BĂEȘU MARIA
110 2021 PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 1147/2017 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
109 2021 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ȘI RECUPERAREA SUMEI ÎNCASATĂ NECUVENIT CU TITLU DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI BOGDAN LUMINIȚA
108 2021 PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ DOAMNEI DRUI MARIA
107 2021 PRIVIND NUMIREA UNUI CURATOR SPECIAL PENTRU REPREZENTAREA MINORULUI DĂJIC COSMIN-ANDREI
106 2021 PRIVIND ANULAREA LOTULUI 3 - ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE DIN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE FURNIZARE PRODUSE ( DOTĂRI UNITĂȚI ȘCOLARE ) ÎN CADRU PROIECTULUI " ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL PETRILA ETAPA I" - COD SMIS 125636,ORGANIZAT PRIN LICITAȘIE DESCHISĂ CU ANUNȚUL DE PARTICIPARE CN 1025171
105 2021 PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI RETEGAN RODICA,PRIN TRANSFER LA CERERE
104 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOAMNEI LUCA EUGENIA
103 2021 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE COPII BENEFICIARI ȘI A CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOMNULUI MORENCIU ION
102 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL ACORDAT PENTRU FAMILIA DOAMNEI MOLEA ELENA
101 2021 PRIVIND RECUPERAREA SUMEI ÎNCASATĂ NECUVENIT CU TITLU DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOMNULUI ISTRATE AUREL VALER
100 2021 PRIVIND MAJORAREA SALARIILOR DE BAZĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2021 PENTRU PERSOANELE NOMINALIZATE ÎN ECHIPELE PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
99 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 05.03.2021,ORA 12,30
98 2021 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA DISPOZIȚIA NR. 509/2020 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI NOMINALE A MEMBRILOR SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PETRILA
97 2021 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 ȘI 3 LA DISPOZIȚIA NR. 206/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCȚIONAREA,ATRIBUȚIILE ȘI DOTAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ,CONSTITUITE LA NIVELUL ORAȘULUI PETRILA
96 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOMNULUI OȘAN IOSIF
95 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE PRELUARE A IMOBILULUI SALĂ DE SPORT PETRILA SITUATĂ ÎN STR. T. VLADIMIRESCU,ORAȘ PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA
94 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI CĂLUGĂRU MARIA
93 2021 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL ACORDAT PENTRU FAMILIA DOAMNEI BONCAN MARCELA
92 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 02.03.2021,ORA 15,00
91 2021 PRIVIND IMPLICAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA - COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ,ÎN PROCESUL DE VACCINARE CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN CADRUL CENTRULUI DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID -19 CASA DE CULTURĂ DIN PETRILA,STR. REPUBLICII,JUDEȚUL HUNEDOARA DE PE RAZA ORAȘULUI PETRILA
90 2021 PRIVIND SUSPENDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL ACORDAT FAMILIEI DOMNULUI IONIȚĂ GABRIEL-CRISTIAN
89 2021 PRIVIND ACORDAREA MESEI ZILNICE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU LUNA MARTIE 2021
88 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI TIMOFTE PETRONEL
87 2021 PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A DOMNULUI URDEA GHEORGHE-BOGDAN
86 2021 PRIVIND RECUPERAREA SUMEI ÎNCASATĂ NECUVENIT CU TITLU DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI LIȘNIC SIMONA
85 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE ACORDAT FAMILIEI DOAMNEI ADAM ELENA CRISTINA
84 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOMNULUI LUNGU NECULAI
83 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOMNULUI REZI CAROL
82 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOMNULUI MUNTEAN MARCU EUGEN
81 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOMNULUI GRECEA GHEORGHE
80 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOAMNEI OLAR CRISTINA IOANA
79 2021 PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIE A DOMNULUI BOANTĂ RAUL ANDREI
78 2021 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR RESPONSABILE CU URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI PETRILA,JUDEȚUL HUNEDOARA
77 2021 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE COPII BENEFICIARI ȘI A CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI MOLDOVAI EVA
75 2021 PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ DOAMNEI MOLEA ELENA
74 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL ȘI DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE PENTRU FAMILIA DOAMNEI CIOBĂNESCU MARINELA-ANASTASIA
73 2021 PRIVIND ÎMPUTERNICIREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PETRILA SĂ CONSTATE CONTRAVENȚII ȘI SĂ APLICE SANCȚIUNI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AL SERVICIULUI
72 2021 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOMNULUI BURGHEAUA IULIAN
71 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL ȘI DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI PENTRU FAMILIA DOAMNEI DONDOȘ GEORGETA-CAMELIA
70 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI POPESCU IONELA-DOINA
69 2021 PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ ACORDAT FAMILIEI DOMNULUI BURGHEAUA IULIAN
68 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PENTRU DATA DE 25 FEBRUARIE 2021,ORA 14,00
67 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI BÂRLA VIORICA
66 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI GRUNȚĂ PETRU
65 2021 PRIVIND ACORDAREA HRANEI ÎN REGIM DE URGENȚĂ LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL DOMNULUI DASCĂL TRAIAN
64 2021 PRIVIND NUMIREA COMISIEI PENTRU RECEPȚIA DOCUMENTAȚIEI " PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI PETRILA",ELABORATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI NR. 170/37141/08.12.2016 ÎNCHEIAT CU SC ARH`STUDIO SRL
63 2021 PRIVIND ÎMPUTERNICIREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PETRILA SĂ CONSTATE CONTRAVENȚII ȘI SĂ APLICE SANCȚIUNI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AL SERVICIULUI
62 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOMNULUI ȘUȘMAN IOAN
61 2021 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE COPII BENEFICIARI ȘI A CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI MOLDOVAI EVA
60 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOMNULUI DASCĂL TRAIAN
59 2021 PRIVIND CONSTITUIREA UNITĂȚII LOCALE DE SPRIJIN LA NIVELUL ORAȘULUI PETRILA
58 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 28/25.01.2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI ANTON OVIDIU
57 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 19/19.01.2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI DAVID ION
56 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 14/19.01.2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI BACIU ELENA
55 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 13/19.01.2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI VERMEȘAN ELENA
54 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN DISPOZIȚIA NR. 10/13.01.2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI ȘTEFĂNESCU ANDREIȚA
53 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 11.02.2021,ORA 15,00
52 2021 PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE CONCURS ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN PERIOADA 08-11.03.2021
51 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI ADAM ELENA CRISTINA
50 2021 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA DISPOZIȚIA NR. 450/29.06.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI ORAȘULUI PETRILA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR ÎN ANUL 2021
49 2021 PRIVIND MAJORAREA SALARIILOR DE BAZĂ ÎN LUNA IANUARIE 2021 PENTRU PERSOANELE NOMINALIZATE ÎN ECHIPELE PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
48 2021 PRIVIND DELEGAREA ATRIBIȚIILOR CE PRIVESC EXECUTAREA UNOR CONTRACTE,DIRECTORULUI EXECUTIV AL SERVICIULUI DE UTILITĂȚI PUBLICE PETRILA
47 2021 PRIVIND CONSTATAREA ACORDĂRII ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI CHIRIȚESCU MARIAN-DIDEL,PRECUM ȘI APROBAREA PLĂȚII ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE CUVENITE PENTRU PERIOADA IANUARIE 2020 - DECEMBRIE 2020
46 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI SMEU MIHAELA MIA
45 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL ACORDAT FAMILIEI DOAMNEI FELEA MARIANA-IULIA
44 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOAMNEI CĂLIMAN ERZSEBET
43 2021 PRIVIND ACORDAREA MESEI ZILNICE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU LUNA FEBRUARIE 2021
42 2021 PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A DOMNULUI PRISĂCARU MIHAI GABRIEL
41 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUYI PETRILA,ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,PENTRU DATA DE 02.02.2021,ORA 14:00
40 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 29.01.2021,ORA 13,00
39 2021 PRIVIND APROBAREA " PLANULUI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ,PENTRU ANUL 2021",LA NIVELUL ORAȘULUI PETRILA
38 2021 PRIVIND ÎNCETAREA EXERCITĂRII CU CARACTER TEMPORAR,PRIN DETAȘARE ,A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV AL SERVICIULUI DE UTILITĂȚI PUBLICE PETRILA,PRIN PROMOVAREA TEMPORARĂ A DOMNULUI DRAGOMIR FLORIN
37 2021 PRIVIND NUMIREA UNUI ÎNDRUMĂTOR PENTRU DOAMNA ZAMFIR ROXANA ANDRADA,FUNCȚIONAR PUBLIC DEBUTANT ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ MANAGEMENTUL CALITĂȚII
36 2021 PRIVIND NUMIREA UNUI ÎNDRUMĂTOR PENTRU DOMNUL TIRIC IONUȚ ADRIAN,FUNCȚIONAR PUBLIC DEBUTANT ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ MANAGEMENTUL CALITĂȚII
35 2021 PRIVIND NUMIREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE A DOMNULUI MUNTEAN MARCU EUGEN
34 2021 PRIVIND NUMIREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE A DOAMNEI BOANTĂ ADRIANA CLAUDIA
33 2021 PRIVIND NUMIREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE A DOMNULUI TIRIC IONUȚ ADRIAN
32 2021 PRIVIND NUMIREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE A DOAMNEI ZAMFIR ROXANA ANDRADA
31 2021 PRIVIND NUMIREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL SERVICIULUI DE UTILITĂȚI PUBLICE PETRILA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,A DOMNULUI DONISĂ DACIAN FLORIN
30 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23.966 MP,IDENTIFICAT ÎN CF NR. 62992,SITUAT ÎN DEALUL MALEII,ORAȘ PETRILA,JUD. HUNEDOARA
29 2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICICTAȚIE PUBLICĂ A IMOBILELOR TERENURI,IDENTIFICATE ÎN CF NR. 64863 ,SITUAT ÎN STR. REPUBLICII,FN ȘI ÎN CF NR. 64523,SITUAT ÎN STR. 8 MARTIE,FN,ORAȘ PETRILA,JUD. HUNEDOARA
28 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI ANTON OVIDIU
27 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PENTRU DATA DE 28.01.2021,ORA 14,00
26 2021 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL DOAMNEI BOANTĂ ADRIANA CLAUDIA,CA URMARE A ACORDULUI PĂRȚILOR
25 2021 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL DOAMNEI ZAMFIR ROXANA ADRADA,CA URMARE A ACORDULUI PĂRȚILOR
24 2021 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL DOMNULUI TIRIC IONUȚ ADRIAN,CA URMARE A ACORDULUI PĂRȚILOR
23 2021 PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI MATEI ELENA FELICIA,PRIN TRANSFER LA CERERE
22 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA STIMULENTUL EDUCAȚIONAL PENTRU FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCAȚIE PRNTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
21 2021 PRIVIND CONSTATAREA ACORDĂRII ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI CĂLIMAN ERZSEBET
20 2021 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL DISPOZIȚIEI NR. 510/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE PARȚIALĂ A LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL " EFICIENTIZARE TERMICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE ORAȘ PETRILA ETAPA II ",CONFORM CONTRACTULUI NR. 42062/251/30.12.2019
19 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI DAVID ION
18 2021 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE COPII BENEFICIARI ȘI A CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI SAVA MARIA RAMONA
17 2021 PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ ACORDAT FAMILIEI DOMNULUI BURGHEAUA IULIAN
16 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE ȘI CĂRBUNE PENTRU FAMILIA DOMNULUI ONOFREI DUMITRU
15 2021 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDATĂ DOAMNEI BURGHEAUA IULIAN
14 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI BACIU ELENA
13 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI VERMEȘAN ELENA
12 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 19.01.2021,ORA 15,30
11 2021 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL ȘI DREPTULȘUI LA AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU FAMILIA DOMNULUI IMBREA GHEORGHE
10 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOAMNEI ȘTEFĂNESCU ANDREIȚA
9 2021 PRIVIND M ODOFICAREA ART. 1 AL DISPOZIȚIEI NR. 205/2020 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI " ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL PETRILA ETAPA I" ,COD SMIS 123366
8 2021 PRIVIND ÎNCETAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATĂ DOMNULUI POPESCU CLAUDIU-MARIUS PENTRU MINORUL POPESCU BOGDAN-ANDREI
7 2021 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA,PENTRU DATA DE 08.01.2021,ORA 12,00
6 2021 PRIVIND CONSTATAREA AVANSĂRII ÎN GRADAȚIE A DOMNULUI MIHOC ALEXANDRU NICOLAE
5 2021 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA DISPOZIȚIA NR. 450/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI ORAȘULUI PETRILA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR ÎN ANUL 2021
4 2021 PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACORDAT DOAMNEI LICĂ FLORENTINA DIANA
3 2021 PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DOMNULUI POPESCU CLAUDIU-MARIUS PENTRU MINORUL POPESCU BOGDAN-ANDREI
2 2021 PRIVIND MAJORAREA SALARIILOR DE BAZĂ ÎN LUNA DECEMBRIE 2020 PENTRU PERSOANELE NOMINALIZATE ÎN ECHIPELE PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
1 2021 PRIVIND ÎNLOCUIREA UNUI MEMBRU AL COMISIEI DE CONCURS PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL SERVICIULUI DE ACHIZIȚII INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ MANAGEMENTUL CALITĂȚII